Ηλεκτρονικό Νομικό Περιοδικό Digesta OnLine

www.digestalawreview.gr

Έντυπη Περίοδος 1998 - 2010 [ISSN 1108-717X]

Ηλεκτρονική Επανέκδοση 2014 - [ISSN 2407-9960]

Ιδιοκτησία - Επιστημονική Διεύθυνση:

Κωσταντίνος Παναγόπουλος

Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Digesta Law Firm, Σόλωνος 92, 10680, Αθήνα

210 3625320, www.digesta.gr, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Υπεύθυνος Ύλης – Επιμέλεια:

Κωστής Κριμίζης

Δικηγόρος, LL.M., υπΔΝ

Krimlaw Law Firm Πανεπιστημίου 56, 10678, Αθήνα

2103824248, www.krimlaw.gr

Ηλεκτρονική Υποστήριξη: www.freelaw.gr

Παραγγελίες για τον έντυπο τόμο:

Β. Κατσαρός

Αραχώβης 15, Αθήνα, 10680

2103600702 Fax 2130054943, www.v-katsaros.gr, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συνδρομές

Σκληρό Εξώφυλλο: 50 €

Μαλακό Εξώφυλλο: 35 €

Φοιτητές: 20 €

Αποστoλή Κειμένων: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.