Digesta 1999

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Για να αποθηκεύσετε το κείμενο σε μορφή pdf πατήστε εδώ 

ΓνωμΕισΑΠ 2/1999 (Β. Ξενικάκης) *


Προς την Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας


Σε απάντηση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 404/28.12.1998 εγγράφου σας, με το οποίο μας ζητάτε να γνωμοδοτήσουμε επί του αναφερομένου σ’ αυτό θέματος, σας γνωρίζουμε ότι η γνώμη μας στο ερώτημα που μας διατυπώνετε με το έγγραφό σας αυτό, είναι η ακόλουθη:
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 960 και 999 ΚΠολΔ, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 4 §§ 11 και 24 του ν. 2298/95, τόσο επί πλειστηριασμού κινητών, των οποίων η αξία είναι ανώτερη των 50.000 δρχ., όσο και επί πλειστηριασμού ακινήτων, πρέπει να γίνει, με ποινή ακυρότητας του πλειστηριασμού, και μέσα στην αναφερόμενη στα ανωτέρω άρθρα προθεσμία, δημοσίευση περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης ή αποσπάσματος αυτής (προκειμένου περί ακινήτων) «σε κύριο φύλλο καθημερινής εφημερίδας που εκδίδεται στο δήμο ή στην κοινότητα της περιφέρειας του τόπου του πλειστηριασμού και, αν δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα, σε κύριο φύλλο καθημερινής εφημερίδας που εκδίδεται στην πρωτεύουσα της επαρχίας στην οποία υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα. Αν δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα η περίληψη της έκθεσης ανακοινώνεται δημόσια: α) με τοιχοκόλληση στο γραφείο του δήμου ή της Κοινότητας, όπου ο τόπος του πλειστηριασμού (ή, προκειμένου περί ακινήτου, στην περιφέρεια την οποίαν βρίσκεται το ακίνητο) και β) με κήρυξη από κήρυκα, στην έδρα του δήμου ή της κοινότητας, όπου ο τόπος του πλειστηριασμού και στο συνηθισμένο για τους πλειστηριασμούς τόπο, την προηγούμενη του πλειστηριασμού Τετάρτη από τις 12.00 το μεσημέρι έως τις 14.00 το απόγευμα...». Σκοπός των ανωτέρω δημοσιεύσεων είναι η προσέλκυση περισσοτέρων πλειοδοτών και η επίτευξη μείζονος πλειστηριάσματος (βλ. I Μπρίνια, Αναγκαστική Εκτέλεσις εκδ. 1972 σελ. 1282 και 1288). Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 § 1 του ν. 2539/1997 για τη συγκρότηση της πρωτοβάθμιας τοπικής Αυτοδιοίκησης «Οι επαρχίες ως μονάδες της διοικητικής διαίρεσης της χώρας καταργούνται από 1ης Ιανουάριου 1999». Έτσι, μετά την ως άνω κατάργηση των επαρχιών ως μονάδων διοικητικής διαίρεσης της χώρας, χωρίς την παράλληλη εναρμόνιση των σχετικών με τις πιο πάνω δημοσιεύσεις διατάξεων του ΚΠολΔ, δημιουργείται πράγματι πρόβλημα αναφορικά με τις δημοσιεύσεις αυτές και δη στην περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα στο δήμο ή την κοινότητα της περιφέρειας του τόπου του πλειστηριασμού. Κατά την άποψή μας, ενόψει του προαναφερθέντος σκοπού των ως άνω δημοσιεύσεων που επιβάλλονται από τις παραπάνω διατάξεις, διά των διατάξεων τούτων επιδιώκεται η μεγαλύτερη δυνατή γνωστοποίηση του επικείμενου πλειστηριασμού διά δημοσιεύσεων σε εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του δήμου ή της κοινότητας, όπου βρίσκεται ο τόπος του πλειστηριασμού και, αν δεν εκδίδεται σ’ αυτήν, σε εφημερίδα της πρωτεύουσας της αμέσως ανώτερης διοικητικής μονάδας που μέχρι της 31.12.1998, ήταν η επαρχία. Επομένως, μετά την κατάργηση των επαρχιών, ο σκοπός αυτός εξυπηρετείται διά δημοσιεύσεων στην πρωτεύουσα του νομού, ως αμέσως ανώτερης διοικητικής μονάδας. Η άποψη κατά την οποία, μετά την κατάργηση των επαρχιών, εφαρμόζονται τα επόμενα εδάφια των σχετικών διατάξεων του ΚΠολΔ, που προβλέπουν την γνωστοποίηση του επικείμενου πλειστηριασμού με κήρυκα κ.λπ. και δεν επιβάλλονται δημοσιεύσεις, δεν είναι, κατά την άποψή μας ορθή εν όψει του επιδιωκομένου από το νομοθέτη σκοπό, που είναι όπως προαναφέρθηκε, η όσο γίνεται μεγαλύτερη γνωστοποίηση του πλειστηριασμού για την προσέλκυση περισσοτέρων πλειοδοτών, ο οποίος σκοπός επιτυγχάνεται καλύτερα με την δημοσίευση σε ημερήσια εφημερίδα περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης παρά με την ανακοίνωση του περιεχομένου της με τοιχοκόλληση στο κοινοτικό ή δημαρχιακό κατάστημα και την κήρυξη με κήρυκα. Πρέπει, φρονούμε, να σημειωθεί ότι το ανωτέρω πρόβλημα, που ανέκυψε μετά την κατάργηση των επαρχιών και επί του οποίου έχουμε την ανωτέρω γνώμη, δεν υφίσταται προκειμένου περί πλειστηριασμού ακινήτων κειμένων στην περιφέρεια της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, διότι στην περίπτωση αυτή δεν δημοσιεύεται η περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης στην κατά το άρθρο 999 § 3 του ΚΠολΔ οριζομένη ημερήσια εφημερίδα, αλλά στο Δελτίο του Ταμείου Νομικών, σύμφωνα με άρθρο 52 αριθμ. 16 του ΕισΝΚΠολΔ.


* Αντίθετη ήταν στο ζήτημα αυτό η παρατιθέμενη γνωμοδότηση. Το έγγραφο ερώτημα της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών είχε ως εξής:

«Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα,
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 2539/1997 για τη Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. «Οι επαρχίες ως μονάδες της διοικητικής διαίρεσης της χώρας καταργούνται από 1ης Ιανουάριου 1999».
Σύμφωνα με διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 960 παρ. 1 και 999 παρ. 3 εδάφ. «β») προβλέπονται δημοσιεύσεις σχετικές με την αναγκαστική εκτέλεση σε εφημερίδες των πρωτευουσών των από 1.1.1999 καταργουμένων επαρχιών.
Μετά την κατά τα παραπάνω κατάργηση των επαρχιών ως μονάδων διοικητικής διαίρεσης της χώρας, χωρίς την παράλληλη εναρμόνιση των σχετικών με τις δημοσιεύσεις αυτές διατάξεων του ΚΠολΔ, δημιουργείται πρόβλημα στους δικαστικούς επιμελητές σχετικά με τις δημοσιεύσεις αυτές.
Κατά την άποψή μας η βούληση του νομοθέτη, κατά τη συγκρότηση των διατάξεων του ΚΠολΔ, ήταν να επιδιώκεται η μεγαλύτερη δυνατή γνωστοποίηση του επικείμενου πλειστηριασμού διά δημοσιεύσεων σε εφημερίδα που εκδίδεται στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας και αν δεν εκδίδεται σ’ αυτή, σε εφημερίδα της πρωτεύουσας της αμέσως ανώτερης διοικητικής μονάδας, που ήταν η επαρχία. Επομένως μετά την κατάργηση των επαρχιών ο σκοπός αυτός εξυπηρετείται διά δημοσιεύσεων στην πρωτεύουσα του Νομού, ως αμέσως ανώτερης διοικητικής μονάδας.
Κατ’ άλλη άποψη, μετά την κατάργηση των επαρχιών, εφαρμόζονται τα επόμενα εδάφια των σχετικών διατάξεων ΚΠολΔ (Κήρυξη κ.λπ.) και δεν επιβάλλονται δημοσιεύσεις.
Επειδή η άποψή σας είναι ασφαλώς προϊόν μείζονος επιστημονικής ανάλυσης σχετικά με το νομικό αυτό πρόβλημα, παρακαλούμε να έχουμε τη γνώμη σας επί του ζητήματος αυτού».