Για να συνδεθείτε πατήστε εδώ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 

ΣΕΙΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

Digesta OnLine 2024      
       
 Digesta OnLine 2023      
       
Digesta OnLine 2022      
       
Digesta OnLine 2021      
  21. Κ. Αντωνόπουλος (επιμ.)  Συνθήκη του Montreux: διαχρονική ή παρωχημένη
Digesta OnLine 2020      
  20. Ομαδικό έργο  Κράτος δικαίου στην ΕΕ: Κεκτημένο ή ζητούμενο (πρακτικά συνεδρίου)
Digesta OnLine 2019      
  19. A. Arampatzoglou Judicial independence and the principles of mutual trust and recognition in the case-law of the EU Court of Justice
Digesta OnLine 2018      
  18. Β. Καραμέρου Το γλωσσικό καθεστώς της ευρωπαϊκής ένωσης
Digesta OnLine 2017      
  17. Π. Αργαλιάς Η ενεργειακή αλληλεγγύη
Digesta OnLine 2016      
  16. Π. Αργαλιάς Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών στη συνθήκη του χάρτη ενέργειας
Digesta OnLine 2015      
  15. M. Χρυσομάλλης Η αρχή της αλληλεγγύης στην έννομη τάξη της ΕE
Digesta OnLine 2014      
  14. Γ. Ρ. Κούκιο Προβλήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου από το θεσμό της διαμεσολάβησης
Έντυπη Περίοδος      
  13. M. Χρυσομάλλης Η "κοινοτική μέθοδος σε αμφισβήτηση [2015]
Digesta 2010      
  12. M. Kontogeorgou Die Haftung von internationalen Ratingagenturen im Lichte der neuen EU-Änderungsverordnung [2014]
Digesta 2009      
  11. Α. Στροσκίδου Συναινετική προσημείωση σε ακίνητο τρίτου, μη προσωπικά οφειλέτη [2011]
Digesta 2008      
  10. Μ. Περτσελάκη Η προστασίας της προσωπικότητας
Digesta 2007      
  9. M. Χρυσομάλλης Η συνθήκη της Λισαβόνας
Digesta 2006      
  8. M. Χρυσομάλλης  Η συνθήκη της Λισαβόνας: Θεματικές προσεγγίσεις
Digesta 2005      
  7.  Ι. Καστριώτης  Η κατάσχεις εις χείρας τρίτου (κατά τον ΚΠολΔ) Τόμος Α'
Digesta 2004      
  6. Ι. Καστριώτης Η κατάσχεις εις χείρας τρίτου (κατά τον ΚΠολΔ) Τόμος Β'
Digesta 2003      
  5. Ι. Καστριώτης Η κατάσχεις εις χείρας τρίτου (κατά τον ΚΠολΔ) Τόμος Γ'
Digesta 2002      
  4. Μ. Πατεράκης Ζητήματα μεταφοράς
Digesta 2001      
  3. Β. Γιακουμή Ο ανταγωνισμός στον τραπεζικό τομέα κατά το κοινοτικό δίκαιο
Digesta 2000      
   2. Κ. Μπαμπασίδης Πανεπιστημιακό άσυλο
Digesta 1999      
   1.  Μ. Γλαράκη Ευρωπαϊκό δίκαιο στο διαδίκτυο
Digesta 1998      
       
       

Επικοινωνία με το περιοδικό - υποβολή άρθρων: editor[a]digestaonline.gr

Ιδιοκτησία - Διεύθυνση – Επιστημονική Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Υπεύθυνος Ύλης – Επιμέλεια: Κωστής Κριμίζης, Δικηγόρος, υπΔΝ

Powered by   Freelaw PDF map  (Desktop use)

Επιτρέπεται η ιδιωτική χρήση αποκλειστικά.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.