ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

ΣΕΙΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ DIGESTA:

Ηλεκτρονική Έκδοση: [από 2014] ISSN: 2407-9960

DigestaOnLine 2020 - σύντομα κοντά σας

DigestaOnLine 2019

DigestaOnLine 2018

DigestaOnLine 2017

DigestaOnLine 2016

DigestaOnLine 2015

DigestaOnLine 2014

 

Ηλεκτρονική Σειρά  [από αρ.11]

18. Β. Καραμέρου, Το γλωσσικό καθεστώς της ευρωπαϊκής ένωσης
17. Π. Αργαλιάς, Η ενεργειακή αλληλεγγύη

16. Π. Αργαλιάς, Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών στη συνθήκη του χάρτη ενέργειας

15. M.  ΧρυσομάλληςΗ αρχή της αλληλεγγύης στην έννομη τάξη της ΕE: έννοια, πεδίο εφαρμογής και νομική φύση

14. Γ. Ρ. Κούκιο, Προβλήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου από το θεσμό της διαμεσολάβησης

13. M.  Χρυσομάλλης, Η "κοινοτική μέθοδος σε αμφισβήτηση, ο "ευρωπαϊκός συνταγματισμός" σε κίνδυνο

12. M. Kontogeorgou, Die Haftung von internationalen Ratingagenturen im Lichte der neuen EU-Änderungsverordnung [2014]

11. Α. Στροσκίδου, Συναινετική προσημείωση σε ακίνητο τρίτου, μη προσωπικά οφειλέτη [2011]

Έντυπη Περίοδος (1998-2010) ISSN:1108-717X

Digesta Τεύχος 13ο 2010

Digesta Τεύχος 12ο 2009

Digesta Tεύχος 11ο 2008

Digesta Tεύχος 10ο 2007

Digesta Tεύχος  9ο 2006

Digesta Tεύχος  8ο 2005

Digesta Tεύχος  7ο 2004

Digesta Tεύχος  6ο 2003

Digesta Tεύχος  5ο 2002

Digesta Tεύχος  4ο 2001

Digesta Tεύχος  3ο 2000

Digesta Tεύχος  2ο 1999

Digesta Tεύχος  1ο 1998

Έντυπη Σειρά [αρ. 1-10]

10. Μ. Περτσελάκη, Η προστασία της προσωπικότητας

9. Μ. Χρυσομάλλης, Η συνθήκη της Λισαβόνας ΙΙ

8. Μ. Χρυσομάλλης, Η συνθήκη της Λισαβόνας Ι

7. Ι. Καστριώτης, Η κατάσχεσις εις χείρας τρίτου Ι

6. Ι. Καστριώτης, Η κατάσχεσις εις χείρας τρίτου ΙΙ

5. Ι. Καστριώτης, Η κατάσχεσις εις χείρας τρίτου ΙΙΙ

4. Μ. Πατεράκης, Ζήτημα Μεταφοράς

3. Β. Γιακουμή, Ανταγωνισμός στον τραπεζικό τομέα κατά το κοινοτικό δίκαιο

2. Κ. Μπαμπασίδης, Πανεπιστημιακό Άσυλο

1. Μ. Γλαράκη, Ευρωπαϊκό Δίκαιο στο Διαδίκτυο

Ιδιοκτησία - Διεύθυνση – Επιστημονική Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Υπεύθυνος Ύλης – Επιμέλεια: Κωστής Κριμίζης, Δικηγόρος, υπΔΝ

Powered by   Freelaw PDF map  (Desktop use)