ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:
 
 
 
 
 
 
 
ΣΕΙΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ DIGESTA:
Ηλεκτρονική Έκδοση Digesta: [από 2014]

18. Π. Αργαλιάς, Η ενεργειακή αλληλεγγύη

 
 

17. Π. Αργαλιάς, Υποχρεώσεις  και δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών στην συνθήκη του χάρτη της ενέργειας

Digesta OnLine 2019

16. Β. Τζώρτζη, Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 

Digesta OnLine 2018

15. M.  Χρυσομάλλης, Η αρχή της αλληλεγγύης στην έννομη τάξη της ΕE: έννοια, πεδίο εφαρμογής και νομική φύση

Digesta OnLine 2017

14. Γ. Ρ. Κούκιο, Προβλήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου από το θεσμό της διαμεσολάβησης

Digesta OnLine 2016

13. M.  Χρυσομάλλης, Η "κοινοτική μέθοδος σε αμφισβήτηση, ο "ευρωπαϊκός συνταγματισμός" σε κίνδυνο 

Digesta OnLine 2015

12. M. Kontogeorgou, Die Haftung von internationalen Ratingagenturen im Lichte der neuen EU-Änderungsverordnung [2014]


Digesta OnLine 2014

11. Α. Στροσκίδου, Συναινετική προσημείωση σε ακινήτο τρίτου, μη προσωπικά οφειλέτη [2011] 

Έντυπη Περίοδος
Περιοδικό Digesta (1998-2010)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Έντυπη Σειρά "Δημοσιεύματα Digesta"[αρ. 1-10]
Digesta 2010
 10. Μ. Περτσελάκη, Η προστασία της προσωπικότητας 
Digesta 2009
 9.  Μ. Χρυσομάλλης, Η συνθήκη της Λισαβόνας ΙΙ
Digesta 2008
 8. Μ. Χρυσομάλλης, Η συνθήκη της Λισαβόνας Ι 
Digesta 2007
7. Ι. Καστριώτης, Η κατάσχεσις εις χείρας τρίτου Ι 
Digesta 2006
6. Ι. Καστριώτης, Η κατάσχεσις εις χείρας τρίτου ΙΙ 
Digesta 2005
5. Ι. Καστριώτης, Η κατάσχεσις εις χείρας τρίτου ΙΙΙ 
Digesta 2004
4. Μ. Πατεράκης, Ζήτημα Μεταφοράς 
Digesta 2003
3. Β. Γιακουμή, Ανταγωνισμός στον τραπεζικό τομέα κατά το κοινοτικό δίκαιο 
Digesta 2002
2. Κ. Μπαμπασίδης, Πανεπιστημιακό Άσυλο 
Digesta 2000 // Digesta 2001
1. Μ. Γλαράκη, Ευρωπαϊκό Δίκαιο στο Διαδίκτυο 
Digesta 1998 // Digesta 1999
Ευρετήριο Συγγραφεών DIGESTA 
 
 Ταυτότητα του Digesta OnLine
 
Για αποστολή άρθρων ή μελετών: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Powered by   Freelaw PDF map  (Desktop use)