Για να συνδεθείτε πατήστε εδώ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 

ΣΕΙΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

Digesta OnLine 2021      
       
Digesta OnLine 2020      
       
Digesta OnLine 2019      
  19. A. Arampatzoglou Judicial independence and the principles of mutual trust and recognition in the case-law of the EU Court of Justice
Digesta OnLine 2018      
  18. Β. Καραμέρου Το γλωσσικό καθεστώς της ευρωπαϊκής ένωσης
Digesta OnLine 2017      
  17. Π. Αργαλιάς Η ενεργειακή αλληλεγγύη
Digesta OnLine 2016      
  16. Π. Αργαλιάς Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών στη συνθήκη του χάρτη ενέργειας
Digesta OnLine 2015      
  15. M. Χρυσομάλλης Η αρχή της αλληλεγγύης στην έννομη τάξη της ΕE
Digesta OnLine 2014      
  14. Γ. Ρ. Κούκιο Προβλήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου από το θεσμό της διαμεσολάβησης
Έντυπη Περίοδος      
  13. M. Χρυσομάλλης Η "κοινοτική μέθοδος σε αμφισβήτηση [2015]
Digesta 2010      
  12. M. Kontogeorgou Die Haftung von internationalen Ratingagenturen im Lichte der neuen EU-Änderungsverordnung [2014]
Digesta 2009      
  11. Α. Στροσκίδου Συναινετική προσημείωση σε ακίνητο τρίτου, μη προσωπικά οφειλέτη [2011]
Digesta 2008      
  10. Μ. Περτσελάκη Η προστασίας της προσωπικότητας
Digesta 2007      
  9. M. Χρυσομάλλης Η συνθήκη της Λισαβόνας
Digesta 2006      
  8. M. Χρυσομάλλης  Η συνθήκη της Λισαβόνας: Θεματικές προσεγγίσεις
Digesta 2005      
  7.  Ι. Καστριώτης  Η κατάσχεις εις χείρας τρίτου (κατά τον ΚΠολΔ) Τόμος Α'
Digesta 2004      
  6. Ι. Καστριώτης Η κατάσχεις εις χείρας τρίτου (κατά τον ΚΠολΔ) Τόμος Β'
Digesta 2003      
  5. Ι. Καστριώτης Η κατάσχεις εις χείρας τρίτου (κατά τον ΚΠολΔ) Τόμος Γ'
Digesta 2002      
  4. Μ. Πατεράκης Ζητήματα μεταφοράς
Digesta 2001      
  3. Β. Γιακουμή Ο ανταγωνισμός στον τραπεζικό τομέα κατά το κοινοτικό δίκαιο
Digesta 2000      
   2. Κ. Μπαμπασίδης Πανεπιστημιακό άσυλο
Digesta 1999      
   1.  Μ. Γλαράκη Ευρωπαϊκό δίκαιο στο διαδίκτυο
Digesta 1998      
       
[Τα τεύχη της έντυπης περιόδου 1998-2010 θα αναρτηθούν προσεχώς]     [Τα έντυπα δημοσιεύματα τ. 1-10 θα αναρτηθούν προσεχώς]

Επικοινωνία με το περιοδικό - υποβολή άρθρων: editor[a]digestaonline.gr

Ιδιοκτησία - Διεύθυνση – Επιστημονική Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Υπεύθυνος Ύλης – Επιμέλεια: Κωστής Κριμίζης, Δικηγόρος, υπΔΝ

Powered by   Freelaw PDF map  (Desktop use)

Επιτρέπεται η ιδιωτική χρήση αποκλειστικά.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.