ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

ΣΕΙΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ DIGESTA:

Ηλεκτρονική Έκδοση: [από 2014]

 

DigestaOnLine 2016

(έχουν ήδη αναρτηθεί μελέτες & επίκαιρες αποφάσεις)

DigestaOnLine 2015

DigestaOnLine 2014

 

 

Έντυπη Περίοδος (1998-2010)

Ηλεκτρονική Σειρά  [από αρ.11]

15. M.  ΧρυσομάλληςΗ αρχή της αλληλεγγύης στην έννομη τάξη της ΕE: έννοια, πεδίο εφαρμογής και νομική φύση 

14. Γ. Ρ. Κούκιο, Προβλήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου από το θεσμό της διαμεσολάβησης  

13. M.  Χρυσομάλλης, Η "κοινοτική μέθοδος σε αμφισβήτηση, ο "ευρωπαϊκός συνταγματισμός" σε κίνδυνο 

12. M. Kontogeorgou, Die Haftung von internationalen Ratingagenturen im Lichte der neuen EU-Änderungsverordnung [2014]

11. Α. Στροσκίδου, Συναινετική προσημείωση σε ακινήτο τρίτου, μη προσωπικά οφειλέτη [2011] 

Έντυπη Σειρά [αρ. 1-10]

10. Μ. Περτσελάκη, Η προστασία της προσωπικότητας 

9. Μ. Χρυσομάλλης, Η συνθήκη της Λισαβόνας ΙΙ

8. Μ. Χρυσομάλλης, Η συνθήκη της Λισαβόνας Ι 

7. Ι. Καστριώτης, Η κατάσχεσις εις χείρας τρίτου Ι 

6. Ι. Καστριώτης, Η κατάσχεσις εις χείρας τρίτου ΙΙ 

5. Ι. Καστριώτης, Η κατάσχεσις εις χείρας τρίτου ΙΙΙ 

4. Μ. Πατεράκης, Ζήτημα Μεταφοράς 

3. Β. Γιακουμή, Ανταγωνισμός στον τραπεζικό τομέα κατά το κοινοτικό δίκαιο 

2. Κ. Μπαμπασίδης, Πανεπιστημιακό Άσυλο 

1. Μ. Γλαράκη, Ευρωπαϊκό Δίκαιο στο Διαδίκτυο 

 

 

Powered by   Freelaw PDF map  (Desktop use)